Folklore Fish Cubes / Inhlanzi ye-folklore eyizikwele ezincane

Ngezigigaba zeholide lethu sivakashele olwandle sibusiswe ngezinhlanzi eziningi ezifreshi. Sibonga kakhulu abadobi abanekhono besilisa nabesifazane! Okuhle kosuku kumayelana nezikwele ezincane, ezibhuquziswe kufulawa onesinongo zase zihlohloziswa emafutheni amancane ashisayo e-olive imizuzwana esifini segesi (Sodwana Flattop griddle). Iphakwa namaweji alamula! Kulabo abasebenzisa le resiphi emakhaya bangasebenzisa noma iyiphi i-griddle (Bheka Amathiphu) njengepani elikhulu noma ipani lokuthosa likagesi nalo lingasebenza. Noma ungasebenzisa inhlanzi engakanani ubuningi engenawo amathambo,udinga inhlanzi efreshi engamafilethi. Yenza inhlanganisela kafulawa engangesikali osidingayo!

On our holiday adventures to the seaside we are blessed with an abundance of fresh fish thanks to our skilled fishermen and fisherwomen! The catch of the day is cubed, lightly coated in seasoned flour and tossed in a shallow coating of sizzling hot olive oil for just a couple moments on our gas-top Sodwana Flattop griddle. Served with wedges of lemon of course! For those using this recipe at home any form of griddle (see Tip) such as a large pan or electric frying pan will do. Any amount of boneless, filleted fresh fish is all you need. Just make as much flour mixture as needed!

Izithako

½ inkomishi kafulawa onesikhukhumalisi

1 -2 amathisipuni esipayisi senhlanzi (Spice for Fish)

1 -2 amathisipuni esipayisi se-Garlic and Herb

1 ½ amathisipuni kasawoti (noma ngaphezulu)

1 ithisipuni ka-Lemon Pepper (uphepha ogayiwe nawo muhle)

Amafutha e-Olive okuthosa

Inhlanzi engamafilethi efreshi, esikwe yaba yizikwele ezincane ezi-2 -3 cm

Amaweji alamula ofreshi

Ingredients

½  cup self raising flour

1 – 2  teaspoons Spice for Fish 

1 – 2 teaspoons Garlic and Herb spice

1 ½ teaspoons salt (or more)

1 teaspoon Lemon Pepper (freshly ground pepper is good too!)

Olive oil for frying

Fresh fish fillets, cut into 2 – 3 cm cubes

Wedges of fresh lemon

Indlela Yokwenza

 1. Hlanganisa zonke izithako esikhwameni esiphakathi nendawo noma esikhulu se-Jiffty. Faka isinongo size sizwakale. (Yebo! Khotha umunwe bese uwufaka kwinhlanganisela kafulawa ehlaza. Ungafaka nesinye isinongo osithandayo uma uthanda.)
 2. Faka izikwele izincane zenhlanzi zigcwale isandla uzifake kwinhlanganisela uzifake ngesikhathi esisodwa bese usibhuquzisa ngasinye sigcobeke kahle.
 3. Susa izikwele ezincane kufulawa, uthintithe kancane kusuke ufuluwa ongenasidingo. Beka ecele esitsheni esikhulu esiyisibaca. (u-Ken usebenzisa isivalo sepani lokurosta.)
 4. Phinda futhi lokhu kuze kube zonke izikwele ezincane zibhuquziswe kwinhlanganisela yesipayisi.
 5. Gcoba ipani lakho lokuthosa ngamafutha amancane e-olive ulishisise.
 6. Faka izikwele ezincane ezigcwele isandla ngesikhathi esisodwa uzifake emafutheni ashisayo. Ziphendula kancane imizuzwan. Lezi zikwele ezincane ziyashesha ukuvuthwa….ungenzi zize zome kakhulu.
 7. Uma sezivuthiwe kodwa zisaswakeme, ziikhiphe ngesipuni izibeke kwiplatha efudumele eyisicaba.
 8. Phaka ngokushesha kanye namaweji alamula, amashibusi amazambane noma amaweji, kanye nesaladi.

Method

 1. Mix all the ingredients in a medium to large size Jiffy bag. Adjust the seasoning to taste. (Yes! Lick the tip of your finger and dip it into the raw flour mixture. Feel free to add anything else that may take your fancy.)
 2. Add a handful of fish cubes to the mixture at a time and toss to coat each cube well.
 3. Remove the cubes from the flour mixture, shaking off any excess flour. Set aside in a large flat container. (Ken uses the lid of a roasting pan.)
 4. Repeat this process until all the cubes have been coated in the spice mix.
 5. Coat the heated surface of the griddle with a thin layer of olive oil and heat well.
 6. Add a few handfuls of fish cubes at a time to the hot oil. Toss around lightly for a few minutes. These cubes cook quickly.......you don’t want them to dry out. 
 7. When cooked through but still moist, spoon onto a warm, flat platter. 
 8. Serve as soon as possible with wedges of fresh lemon, potato chips or wedges, and a salad. 

Amathiphu

 1. I-griddle into yokupheka enesinqe esibanzi esiyisicaba esishisiswa ngegesi, ugesi, izinkuni, noma amalahle. I-griddle ivame ukuba yipuleti eliyisicaba elakhiwe ngensimbi, futhi kuyaphekwa ngalo. Sisetshenziswa kahle uma upheka ukudla okunama-proteins, ikakhulukazi inhlanzi!
 2. I-coleslaw yinhle kakhulu uma ihambisana nalezi zikwele ezincane zenhlanzi.
 3. Uma uthanda ungaphaka inhlanzi “yehla esiphundu” – ngokunikeza izihambi zakho ipuleti eliseceleni, unonge ngamaweji alamula noma amabili, kanye nephepha lokusula (serviette). Mema izihambi zakho ukuthi zizoziphakela kuphuma khona ebhodweni (griddle) bese zihlala zilokhu zidla kancane kancane inhlanzi emnandi ephuma olwandle! Akukho okunye okudingekayo.

Tips

 1. A griddle is a cooking device consisting of a broad flat surface heated by gas, electricity, wood, or coal. A griddle is most commonly a flat metal plate, and offers even cooking and a dramatically superior performance. A great method of cooking most proteins, especially fish! 
 2. Coleslaw is a great accompaniment to these fish cubes.
 3. Alternatively serve the fish ‘finger licking good style’ - hand each guest a side plate, garnished with a lemon wedge or two, and a serviette. Invite guests to help themselves straight off the griddle and simply sit around snacking on the best the ocean has to offer! No extras needed!